Science Citation Index (SCI) Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler

12015Koçer A., Atmaca I., Ertekin C., “A Comparison of Flat Plate and Evacuated Tube Solar Collectors With F-Chart Method“, Isi Bilimi ve Teknigi Dergisi/Journal of Thermal Science & Technology, 35(1),2015Atıflar
22017Koçer A., Yaka İ.F., Güngör A., “Evaluation of greenhouse residues gasification performance in hydrogen production“, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, vol.42, pp.23244-23249, 2017Atıflar
32020Koçer A., Kürklü A., “Production of pellets from pruning residues and determination of pelleting physical properties“, ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, vol.0, pp.0-0, 2020Atıflar

Alan İndeksleri Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanan Makaleler

12014BILGIN S., YILMAZ H., KOCER A., ACAR M., DOK M., Ayçiçeği saplarının konik helezon tip briket makinesinde briketlenmesi, AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (2014) 27(2): 91-97Atıflar
22015BILGIN S., YILMAZ H., KOCER A., Briquetting of Greenhouse Pepper Crop Residues, Agricultural Engineering International: CIGR Journal,185-192,2015Atıflar
32015KOCER A., YAKA I.F., SARDOGAN T., GUNGOR A., Effects of Tilt Angle on Flat-Plate Solar Thermal Collector Systems, British Journal of Applied Science & Technology, 9(1),2015Atıflar
42015Gungor A., Gokcek M., Yalcin F., KOCER A., YAKA I.F., SARDOGAN T., Determining the best model for estimation the monthly mean daily global solar radiation on a horizontal surface – A case study in Nigde, Turkey, World Journal of Engineering 12(3) (2015 ) 307-312Atıflar
52015KOCER A., Gokcek M., Gungor A..,Comparison of Empirical Models for the Estimation of Monthly Global Solar Radiation at Nigde in Turkey , British Journal of Applied Science & Technology, 11(2),2015Atıflar
62015BILGIN S., YILMAZ H., KOCER A., ACAR M., DOK M., Fındık Zurufunun Peletlenmesi ve Pelet Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi,Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 11(3),265-273,2015Atıflar
72015KOCER A., Güngör S., Gökçek M., YAKA İ.F., Güngör A., “Kömür Gazlaştırma Sisteminin Ekserji Analizinde Bypass Oranının Önemi”, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 3, 2015 (1-13)Atıflar
82015YAKA İ.F., KOCER A., Güngör A., “Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Karbon Ayak İzinin Tespiti”, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 3, 2015 (37-45)Atıflar
92016KOCER A.,Gökçek M., YAKA İ.F., Güngör A., “GLOBAL GÜNEŞ IŞINIM DEĞERLERİ TAHMİNİNDE AMPİRİK MODELLERİN KARŞILAŞTIRILMASI”, Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi,Volume:3 Issue:1 (2016) 12-18Atıflar
102016KOCER A.,Şevik S., Güngör A.,Determination of Solar Collector Optimum Tilt Angle for Ankara and Districts,Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering,Volume:21 Issue:1 (2016) 63-78Atıflar
112016YAKA İ.F.,ÖNAL S., KOCER A., Güngör A., “BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSININ BELİRLENMESİNDE FARKLI İLLERİN KARŞILAŞTIRILMASI”, Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi,Volume:3 Issue:2 (2016) 127-135Atıflar
122016AKYOL E., YAKA İ.F., KOCER A., Güngör A., HACIHAFIZOĞLU O., “SABİT YATAKLI GAZLAŞTIRICI AÇISINDAN TRAKYA BÖLGESİ BİYOKÜTLE POTANSİYELİ”, Küresel Mühendislik Çalışmaları Dergisi,Volume:3 Issue:2 (2016) 155-162Atıflar
132016BILGIN S., KOCER A., YILMAZ H., ACAR M., DOK M., Çay Fabrikası Atıklarınının Peletlenmesi ve Pelet Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi,Gaziosman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (JAFAG), 33 (özel sayı),70-80,2016Atıflar
142017YILMAZ, A , ÜNVAR, S , KOCA, T , KOÇER, A. “TÜRKİYE’DE BİYOGAZ ÜRETİMİ VE BİYOGAZ ÜRETİMİ İSTATİSTİK BİLGİLERİ”. Technological Applied Sciences 12 (2017): 218-232Atıflar
152018YILMAZ, A., ÜNVAR, S., KOÇER, A., & AYGÜN, B. Factors Affecting the Production of Biogas. International Journal of Scientific & Engineering Research 9 (5),2018, 59-62Atıflar
162018Koçer A., Kürklü A., “Zeytin Budama Artıklarının Peletleme ile Değerlendirilmesi”, Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, vol.14, pp.67-72, 2018Atıflar

Uluslararası Kongre/Sempozyum Bildirileri

12013KOCER A., GUNGOR A., Future Of Solar Collectors: Tilt Angle Optımızatıon For Maximum Performance, 3rd International Exergy, Life Cycle Assessment, and Sustainability Workshop & Symposium (ELCAS3) ,Nisyros – Greece, 2013
22013Güngör A., KOCER A., “Efficiency And Economical Assessment Of South Facing Solar Collectors For Building Applications”, Solar Energy for World Peace, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Ağustos 2013, pp.168-168
32015Bilgin S., Yilmaz H., KOCER A., Acar M., Dok M., Alparslan S., “Briquetting Of Rice Straw And Determination Of Briquette Physical Properties”, International Scientific XXXVI CIOSTA & CIGR SECTION V Conference, Saint Petersburg, RUSYA, 26-28 Mayıs 2015, pp.78-87
42015KOCER A., Güngör A., “Farklı Oranlardaki Çeltik – Kömür Karışımının Gazlaştırma Verimi Açısından İncelenmesi”, INTERNATİONAL SCİENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE (ISTEC2015), St.Petersburg, RUSYA, 2-4 Eylül 2015, pp.62-66
52015KOCER A., Güngör A., Yaka İ.F., “Global Güneş Işınım Değerleri Tahmininde Farklı Ampirik Modellerin Değerlendirmesi”, INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE (ISTEC2015), St.Petersburg, RUSYA, 2-4 Eylül 2015, pp.89-95
62015Yaka İ.F., Güngör A., KOCER A., “Akdeniz Bölgesi Biyokütle Yakıtlarının Gazlaştırılarak Enerjiye Dönüştürülmesinin Sürdürülebilir Çevre Üzerindeki Etkileri”, INTERNATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CONFERENCE (ISTEC2015), St.Petersburg, RUSYA, 2 Eylül – 4 Ekim 2015, pp.102-109
72015KOCER A., Gökçek M., Güngör A., ” Comparison Of Empirical Models Of The Monthly Mean Daily Global Solar Radiation On A Horizontal Surface”, 3.EUROPEAN CONFERENCE on RENEWABLE ENERGY SYSTEM, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-10 Ekim 2015, pp.202-209
82015KOCER A., Güngör S., Gökçek M., Güngör A., “Tarımsal atıkların gazlaştırma yöntemi ile değerlendirilmesi”, 13.Uluslararası Yanma Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 9-11 Eylül 2015, pp.82-90
92015Yaka İ.F., KOCER A., Güngör A., Use Of Renewable Energy In Reducıng Carbon Footprint Of Akdeniz Unıversity Health Services Vocational , III. INTERNATIONAL ENERGY TECHNOLOGIES CONFERENCE ENTECH ’15, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Aralık 2015, pp.52-55
102016Canbazoğlu E., Gundak İ., KOCER A., “SINAV HAZIRLAMA VE QR KOD DESTEKLİ NOT GİRİŞ SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ”, Uluslararası Multidisipliner Konferansı (IMUCO 2016), ANTALYA, TÜRKIYE, 21 Nisan 2016 – 22 Nisan 216, pp.695-701
112016Yaka İ.F., Güngör A., KOCER A., “YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANARAK KARBON AYAK İZİNİN DÜŞÜRÜLMESİ: 5 YILDIZLI OTEL ÖRNEĞİ”, I. ULUSLARARASI TURİZM VE MİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2016, pp.11-11
122016Güngör A., Yaka İ.F., KOCER A., “SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ ISI POMPASI SİSTEMİNİN ÖNEMİ: 5 YILDIZLI OTEL İÇİN ANTALYA ÖRNEĞİ”, I. ULUSLARARASI TURİZM VE MİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİ KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Nisan 2016, pp.10-10
132016KOCER A., Yaka İ.F., Güngör A., “Importance Of Tilt Angle On Flat-Plate Solar Thermal Collector Systems For Antalya Districts”, 20th International Research/Expert Conference – Trends in the Development of Machinery and Associated Technology – TMT 2016, Venedik, ITALYA, 24 Eylül – 1 Ekim 2016, pp.173-176
142016Canbazoğlu E., KOCER A., Yaka İ.F., Güngör A., “Learning The Greenhouse Temperature And Wind Rates Via Mobile Phones”, 20th International Research/Expert Conference – Trends in the Development of Machinery and Associated Technology – TMT 2016, Venedik, ITALYA, 24 Eylül – 1 Ekim 2016, pp.193-196
152016Koçer A., Yaka İ.F., KOCER A., “Evaluation of greenhouse residues gasification performance in Hydrogen Production”, 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2016), ADANA, TÜRKIYE, 26-28 Ekim 2016, pp.0-0
162016AY I.E.,KOCER A., YILMAZ A., PROTON CHANGE MEMBRANE (PEM) FUEL CELLS,International Engineering, Science and Education Conference,36-44, 01-03 December 2016, Diyarbakir/Turkey
172016Yaka İ.F., KOCER A., Güngör A., CALCULATION AND REDUCTION OF CARBON FOOTPRINT: TOURISM EXAMPLE, IV. INTERNATIONAL ENERGY TECHNOLOGIES CONFERENCE ENTECH ’16, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Aralık 2015, pp.13-18
182016Yaka İ.F., KOCER A., Güngör A., CARBON FOOTPRINT CALCULATION OF A FAMILY, IV. INTERNATIONAL ENERGY TECHNOLOGIES CONFERENCE ENTECH ’16, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Aralık 2015, pp.237-240
192016KOCER A., Yaka İ.F., Güngör A.,A COMPARISON OF HEAT TRANSFER ENHANCEMENT IN FLAT-PLATE SOLAR COLLECTORS WITH INNER TUBE APPARATUS, SOLARTR 2016 Solar Conference & Exhibition, 426-431,6-8 ARALIK 2016, İSTANBUL, TÜRKİYE
202016YILMAZ A., KOCER A., Yaka İ.F., Güngör A.,DETERMINATION OF OPTIMUM TILT ANGLE ON SOLAR THERMAL COLLECTORS FOR BATMAN PROVINCE OF TURKEY, SOLARTR 2016 Solar Conference & Exhibition, 674-678,6-8 ARALIK 2016, İSTANBUL, TÜRKİYE

Ulusal Kongre/Sempozyum Bildirileri

12013ALBAYRAK Y., KOCER A., USLU S., Web Servis Aracılığıyla Android Cihazlardan Sıcaklık Kontrolü, Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 157-160, Antalya, Türkiye, 2013
22013ERCAN U., AKAR H., KOCER A., Paralel Programlamada Kullanılan Temel Algoritmalar, Akademik Bilişim 2013 – XV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 812-816, Antalya, Türkiye, 2013
32013GÜNGÖR A., KOCER A., DEMİRCİ E., Güneş Enerjisinin Kullanımında Optimum Tilt Açısının Önemi , 6. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, Mersin, Türkiye, 2013
42014GUNGOR A., KOCER A.,SARDOGAN G. T., Effects of Tilt Angle on Flat-Plate Solar Thermal Collector Systems, SOLARTR Konferans ve Sergisi,İzmir,Türkiye,2014
52015KOCER A., Güngör A., “Google Map Api Ile Android Cihazlarda Optimum Kollektör Eğim Açısının Hesaplanması”, XVII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Şubat 2015, ss.0-0
62015KOCER A., Uzunsakal L., “Akdeniz Üniversitesi Gerçek Panoramik Fotoğraflarla Kampüs Gezintisi”, XVII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 4-6 Şubat 2015, ss.0-0
72015GÜNGÖR S., KOCER A., GÖKÇEK M., GÜNGÖR A., Kömür Gazlaştırma Sistemi Dizaynında Termodinamik Analizin Önemi,20. Ulusal Isı Bilimi Ve Tekniği Kongresi,Balıkesir, Türkiye,2015
82015KOCER A., Yaka İ.F., Güngör A., Beştaş E., Boyacilar M., Muhammetoğlu A., “İçmesuyu Temin Sistemlerinde Enerji Üretiminde Kullanılabilecek Türbin Sistemlerinin Değerlendirilmesi”, 3.ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU (AES2015), MUĞLA, TÜRKIYE, 1-3 Ekim 2015, ss.641-646
92016KOCER A., Yaka İ.F., Güngör A., “Bir Konutun Elektrik İhtiyacının Yazılım Desteği İle Tespit Edilmesi”, XVIII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI, AYDIN TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2016, ss.0-0
102016Yaka İ.F., KOCER A., Güngör A., “Android Tabanlı Mobil Uygulama İle Araç Karbon Salınım Hesabı”, XVIII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI, AYDIN TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2016, ss.0-0
112016Canbazoğlu E., KOCER A., “Phonegap ile Çoklu Mobil Ortamlara Uygulama Geliştirme: Web Servis Örneği”, XVIII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI, AYDIN TÜRKIYE, 3-5 Şubat 2016, ss.0-0